Ο Νόμος για τις Εκπτώσεις στα E-shops

Ο Νόμος για τις Εκπτώσεις στα E-shops

Written by iconmedia

Ο ψηφιακός κόσμος εξελίσσεται συνεχώς  και με αυτήν την εξέλιξη έρχονται νέοι νόμοι και κανονισμοί για να ρυθμίσουν τον τρόπο λειτουργίας των e-shops. Ένας από τους πιο σημαντικούς νόμους που αφορούν τον τομέα του ψηφιακού εμπορίου είναι ο νέος νόμος σχετικά με τις εκπτώσεις στα e-shops στην Ελλάδα.

Στο παρόν άρθρο, θα εξετάσουμε τι αναφέρει αυτός ο νόμος και πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμορφωθούν, παρέχοντας παράλληλα βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση των προϊόντων τους.

Ο Νέος Νόμος για τις Εκπτώσεις στα E-shops στην Ελλάδα: Οδηγίες και Βέλτιστες Πρακτικές

Ο νέος νόμος που αφορά τις εκπτώσεις στα e-shops  (παράγραφος 2α άρθρου 15 ν. 4177/2013, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 5039/2023) έχει ως στόχο να προστατεύσει τους καταναλωτές από παραπλανητικές πρακτικές και να εξασφαλίσει τη διαφάνεια στον τρόπο που προσφέρονται οι εκπτώσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο για αυτές τις εκπτώσεις στα E-shops πρέπει να παρουσιάζονται στα e-shops με συγκεκριμένο τρόπο:

Αρχική τιμή και τιμή με έκπτωση: Η αρχική τιμή του προϊόντος και η τιμή με έκπτωση πρέπει να είναι εμφανείς. Δηλαδή, οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να δουν εύκολα πόσο έχει μειωθεί η τιμή του προϊόντος λόγω έκπτωσης.

Διάρκεια της έκπτωσης: Ο νόμος απαιτεί να δηλώνεται η διάρκεια της έκπτωσης. Αυτό δίνει στους καταναλωτές σαφή εικόνα του χρονικού πλαισίου που έχουν για να επωφεληθούν από την προσφορά.

Περιγραφή του προϊόντος: Η πλήρης περιγραφή του προϊόντος πρέπει να είναι διαθέσιμη στη σελίδα του προϊόντος. Οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη χρήση, και τις προδιαγραφές του προϊόντος είναι υποχρεωτικές.

Όροι και προϋποθέσεις: Οι όροι και οι προϋποθέσεις της προσφοράς πρέπει να είναι σαφείς. Πρέπει να διευκρινίζεται αν υπάρχουν περιορισμοί όπως ποσότητα περιορισμένων αποθεμάτων ή προϋποθέσεις για να λάβει κανείς την έκπτωση.

Ο Νόμος για τις Εκπτώσεις στα E-shops – Παράδειγμα

Για να γίνει πιο κατανοητό το τι ορίζει ο νόμος για τις εκπτώσεις στα e-shops, θα δώσουμε ένα παράδειγμα για τις μορφές που μπορεί να έχει μία ανακοίνωση μείωσης τιμής (έκπτωση):

– Ποσοστιαία μείωση(%), π.χ. «30% έκπτωση».

– Μείωση συγκεκριμένου ποσού, π.χ. «20 ευρώ έκπτωση».

– Αναγραφή νέας (χαμηλότερης) τιμής, ταυτόχρονα με την αναφορά της προηγούμενης (υψηλότερης) τιμής που εφαρμόστηκε. Η προηγούμενη τιμή μπορεί να εμφανίζεται σε διαγραμμένη μορφή π.χ. «Πριν 80 ευρώ – Τώρα 50 ευρώ».

Προσοχή: Προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από τη μείωση της τιμής. (Αν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη των 10 ημερών πριν τη μείωση της τιμής).

Όταν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 30 ημερών, και πάλι η τιμή αναφοράς πρέπει να είναι η χαμηλότερη τιμή του προϊόντος/υπηρεσίας των τελευταίων 30 ημερών.

Ο Νόμος για τις Εκπτώσεις στα E-shops στην Ελλάδα

Ο Νόμος για τις Εκπτώσεις στα E-shops

Βέλτιστες Πρακτικές για την Προώθηση των Προϊόντων σας σε Ένα E-shop

Για να προωθήσετε αποτελεσματικά τα προϊόντα σας σε ένα e-shop, υπάρχουν ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσετε:

Φωτογραφίες και Βίντεο: Χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας φωτογραφίες και, αν είναι δυνατόν, βίντεο για την προώθηση των προϊόντων σας. Καλό θα ήταν οι φωτογραφίες (και τα video)να είναι μοναδικές (π.χ. τραβηγμένες από εσας) και όχι αυτές που «συνοδεύουν» το προϊόν από τους προμηθευτές και τις έχουν σχεδόν όλα τα e-shops. Οι εικόνες και τα βίντεο παρέχουν στους καταναλωτές μια πραγματική αίσθηση του προϊόντος.

Καθαρή και Σαφής Περιγραφή: Δημιουργήστε σαφείς και λεπτομερείς περιγραφές των προϊόντων σας. Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη και τις χρήσεις τους. Δώσετ στους καταναλωτές να καταλάβουν, εύκολα και γρήγορα, ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προϊόντος σας και, κυρίως, ποιες λύσεις θα μπορούσαν να τους δώσουν.

Κατηγοριοποίηση και Φίλτρα: Κατηγοριοποιήστε τα προϊόντα σας και προσφέρετε φίλτρα για ευκολότερη αναζήτηση. Αυτό βοηθά τους πελάτες να βρουν γρήγορα αυτό που ψάχνουν.

Κοινωνικά Μέσα και Email Marketing: Χρησιμοποιήστε τα κοινωνικά μέσα και το email marketing για να προωθήσετε τις προσφορές και τα νέα προϊόντα σας. Δημιουργήστε προσεγμένες καμπάνιες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινού σας.

Ο Νόμος για τις Εκπτώσεις στα E-shops στην Ελλάδα

Ο Νόμος για τις Εκπτώσεις στα E-shops

Τι Πρέπει να Αποφεύγετε

Όταν προωθείτε τα προϊόντα σας σε ένα e-shop, αποφύγετε τις ακόλουθες πρακτικές:

Ψευδείς Εκπτώσεις: Μην δημιουργείτε ψευδείς εκπτώσεις για να προσελκύσετε πελάτες. Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται τις προσφορές σας, αλλά, κυρίως, εσάς ως επιχείρηση.

Παραπλανητικές Πρακτικές: Αποφύγετε κάθε είδους παραπλάνηση ή ανακρίβεια στην παρουσίαση των προϊόντων ή των τιμών. Εκτός από τα πρόστιμα που καραδοκούν, οι καταναλωτές – αργά ή γρήγορα – θα αντιληφθούν αυτές τις παραπλανητικές πρακτικές και θα «χαρακτηριστείτε»  στο μυαλό τους ως αντιεπαγγελματίες και – ακόμα χειρότερα – ως απατεώνες.

Έλλειψη Διαφάνειας: Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις προσφορές. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σελίδα «εξόδου», δηλαδή στη σελίδα που τελικά οι καταναλωτές θα πρέπει να δώσουν τα στοιχεία τους και να κάνουν την πληρωμή. Εκεί θα πρέπει όλα να είναι απολύτως ξεκάθαρα, να φαίνεται άμεσα το κόστος αποστολής και αντικαταβολής και, φυσικά, να είναι τα πάντα γραμμένα στη γλώσσα τους (αν έχετε δίγλωσσο e-shop θα πρέπει τα πάντα να είναι σωστά μεταφρασμένα).

Ο Νόμος για τις Εκπτώσεις στα E-shops στην Ελλάδα

Συμμορφωθείτε με τον νέο νόμο όσον αφορά τις εκπτώσεις στα E-shops και ακολουθήστε τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση των προϊόντων σας σε ένα e-shop. Αυτό θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει στον σωστό δρόμο και να εξυπηρετεί τους πελάτες σας με διαφάνεια και αξιοπιστία.

Αν ο νέος νόμος για τις εκπτώσεις στα E-shops καθώς και όλες οι υπόλοιπες λεπτομέριες σας φαίνονται μπερδεμένα ή δεν έχετε το χρόνο να ασχοληθείτε ώστε να κάνετε το e-shop σας ακόμα πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό, απευθυνθείτε σε εμάς καλώντας στο 210 71 01 815, στείλτε μας μήνυμα στο [email protected] ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook.

Διαβάστε επίσης…

B2B Marketing

B2B Marketing

Τι είναι το B2B Marketing Το B2B marketing, (συντομία για το Business to Business ή επιχειρήσεις-προς-επιχειρήσεις),...

Αλγόριθμοι στα Social Media

Αλγόριθμοι στα Social Media

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι digital marketers, είναι οι ταχύτατες και συνεχόμενες αλλαγές στις...